Latijns-Amerika in Beweging

Mensenrechten

woensdag, 21 augustus 2002 23:00

Blijf van mijn lijf!

Vrouwenopvang in Nicaragua

Cora van den Berg
Bron: LA Chispa

Het zwijgen doorbreken, de vrouwen weerbaar maken en de kinderen leren dat geweld niet bij het leven hoort. Daartoe is het eerste en vooralsnog enige blijf-van-mijn-lijfhuis in Nicaragua opgericht, Casa de Albergue in Managua. De methodieken waarmee de vrouwen worden geholpen om op eigen benen te staan zijn overgebracht uit Nederland, door Cecilia Pérez van de Vrouwenopvang Amsterdam.

“Huiselijk geweld tegen vrouwen is gebaseerd op macht. Het komt overal voor. Maar in landen waar de familieband sterk is en sociale opvang niet bestaat, zoals in Nicaragua, is het voor vrouwen bijna onmogelijk hun man te verlaten. Ze worden door niemand begrepen en kunnen nergens naar toe.” Cecilia Pérez van de Vrouwenopvang Amsterdam is al een paar jaar betrokken bij de opvang van mishandelde vrouwen in Managua. Dat is in de Nicaraguaanse hoofdstad geen overbodige luxe. Mishandeling, intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen zijn alledaagse verschijnselen in Nicaragua. Veel mensen lijden onder de economische crisis waarin het land verkeert. Aanhoudende armoede en werkloosheid zorgen voor enorme frustraties, mannen reageren die nogal eens af op hun gezin. Per dag worden er gemiddeld tachtig aangiften van huiselijk geweld gedaan bij de zestien speciale vrouwenmeldpunten van de politie. Weglopen is voor vrouwen bijna onmogelijk. De kans is groot dat ze door familieleden linea recta teruggestuurd worden naar huis. Als ze toch onderdak vinden bij familie weten hun mannen hen altijd wel te vinden. En waar moeten vrouwen zonder geld anders naar toe?

Op adem komen

In 1995 startte het Amsterdamse Vrouwen Informatie Punt Nicaragua (VIP) een project voor vrouwenopvang in het Midden-Amerikaanse land. “Er zijn toen een paar vertegenwoordigsters van drie Nicaraguaanse vrouwencollectieven in Nederland op bezoek geweest”, vertelt Cecilia Pérez. “Ik werk al veertien jaar in de vrouwenopvang en ik spreek Spaans, want ik ben van Chileense afkomst. Daarom ben ik gevraagd deze vrouwen langs de Nederlandse vrouwenhuizen rond te leiden. Ze waren heel enthousiast over onze blijf-van-mijn-lijfhuizen. Niet dat ze die wilden kopiëren, daarvoor zijn ze te groot en te luxe. Maar het concept vonden ze erg interessant; het idee dat mishandelde vrouwen dankzij een opvanghuis bij hun partner weg kunnen, op adem kunnen komen en nadenken over wat ze met hun leven willen doen.”

Enthousiast waren de Nicaraguaanse bezoeksters ook over de methodieken die in de Nederlandse blijf-van-mijn-lijfhuizen gebruikt worden om vrouwen te helpen trauma’s te verwerken en ze weer assertief en weerbaar te maken. “In Nederland is men in de vrouwenopvang al heel ver met de ontwikkeling van behandelmethodes”, aldus Pérez. “Met individuele gesprekken kunnen de vrouwen hun geknakte zelfvertrouwen weer opbouwen en in groepsgesprekken kunnen ze discussiëren en vinden ze steun bij elkaar. Er komen onderwerpen aan de orde als man-vrouw-verhoudingen en juridische en medische voorzieningen. Vrouwen worden ook aangesproken in hun moederrol. De kinderen krijgen extra aandacht, omdat zij door al dat geweld vaak ook trauma’s hebben opgelopen. Met tekeningen en spelletjes kunnen ze door de emotionele blokkades heen breken.”

Geen kopie

De eerste contacten tussen de Nicaraguaanse vrouwencollectieven en de Amsterdamse vrouwenopvang leidden tot de oprichting van een ‘zusterschap’ tussen de organisaties. Met steun van het VIP heeft een van de collectieven, 8 de Marzo, in 1998 een huis aangekocht net buiten de stad. Het heeft de naam Casa de Albergue gekregen. Daar kunnen vrouwen sindsdien terecht voor tijdelijke opvang. Cecilia Pérez is een aantal malen in Managua geweest om de organisatie van het huis verder vorm te geven en om trainingen te geven aan de medewerksters. “Dat was in het begin vooral een kwestie van veel discussiëren met het team. We hebben de Nederlandse methodieken aan alle kanten bekeken, omgedraaid en binnenstebuiten gekeerd, om te kijken welke delen ervan geschikt waren voor de Nicaraguaanse situatie en welke niet. De psychosociale begeleiding, met programma’s voor traumaverwerking en verwerking van geweld, bleek heel goed te werken. Maar de programma’s over materiële aspecten waren veel minder geschikt. Vrouwen daar kunnen geen uitkering aanvragen, hebben geen eigen woonruimte en komen niet zomaar op de arbeidsmarkt terecht. Familie, buren en vrienden spelen voor hen een veel belangrijker rol. Het is dus heel relevant om te kijken hoe je díe bij de behandeling van de vrouwen kunt betrekken. In Nederland is dat veel minder het geval. We ontwikkelen hier pas sinds kort methoden die gericht zijn op dat netwerk.”

Inmiddels wordt Casa de Albergue intensief bewoond. Er kunnen maximaal 35 personen terecht: tien tot twaalf vrouwen en ruim twintig kinderen. De meesten komen met zo’n vijf kinderen, tegenover meestal een of twee kinderen in Nederland. Ze mogen maximaal drie maanden blijven en moeten daarna weer plaatsmaken voor andere vrouwen. Af en toe komt een oma of schoonmoeder mee, zeker als die ook mishandeld is. De vrouwen delen de kamers, ze hebben niet zoals in Nederland ieder een eigen slaapkamer. Omdat ze geen uitkering hebben kunnen ze geen boodschappen doen en voor zichzelf koken. Het huis moet alle vrouwen en hun kinderen verzorgen. Complicerende factor is dat veel kinderen bij binnenkomst ondervoed zijn. Het eten moet dus extra voedzaam zijn. Ook medische zorg is voor rekening van de staf. Al met al een enorme aanslag op het karige budget van het collectief. Casa de Albergue is volledig afhankelijk van donaties. Daarom heeft het VIP met hulp van de Stedenband Amsterdam Managua een inzamelingscampagne op touw gezet, Teken van geweld.

Signalen herkennen

Iedere vrouw krijgt een eigen begeleidingsplan voor de drie maanden van haar verblijf in het huis. “In die tijd zijn ze even veilig, want het adres van de Casa is geheim”, vertelt Pérez. “Zo krijgen de vrouwen de tijd om na te denken wat ze willen: terug naar hun partner of een nieuw leven beginnen. Ze leren inzicht te krijgen in hun situatie. Het is belangrijk dat ze zich realiseren dat vrouwenmishandeling niet iets persoonlijks is dat alleen hen treft, maar dat het een maatschappelijk probleem is. Alleen al het idee dat meer vrouwen in hetzelfde schuitje zitten maakt de vrouwen sterker. Ook krijgen ze les in het preventief herkennen van signalen die zouden kunnen wijzen op gewelddadig gedrag van hun partner. Bij het aangaan van een nieuwe relatie kunnen ze daar profijt van hebben.”

Na drie maanden gaan ze weer terug de samenleving in. Het huis verliest hen daarbij niet uit het zicht. Ze krijgen nog een tijdje nazorg vanuit het collectief. Dat kan variëren van een paar terugkomgesprekken tot maandenlange begeleiding of deelname aan groepsgesprekken. “Tot nu toe hebben de behandelingen goede resultaten opgeleverd”, aldus Pérez. “Meestal werkt het goed, maar niet altijd natuurlijk. We doen geen wonderen. Maar we maken ze weerbaar.” Ze benadrukt dat deze drie maanden opvanghuis geen totaaloplossing voor de problematiek bieden. “Dat kan alleen maar aangepakt worden door de overheid. Net als in Nederland, waar in de jaren zeventig het stilzwijgen rond vrouwenmishandeling doorbroken werd. En nog komt huiselijk geweld hier voor. Het is een proces van jaren om dit uit de samenleving te bannen. Bijkomstig probleem in Nicaragua is dat de cultuur soms gebruikt wordt als excuus om de mishandelingen oogluikend toe te staan. ‘Mannen slaan hun vrouwen hier nu eenmaal vaker’, is de algemeen gehoorde opmerking. Dat is een maatschappelijk probleem dat door de overheid aangepakt moet worden. Maar ja, die ziet vrouwenmishandeling niet als prioriteit en heeft nog geen cent uitgegeven aan Casa de Albergue.”

Cecilia Pérez heeft voor volgend jaar weer een reis gepland om trainingen te geven. “Het is mooi om te zien hoe Managua nu een voorbeeldfunctie heeft gekregen voor andere Nicaraguaanse steden. In de stad León heeft de gemeente opdracht gegeven om de mogelijkheden voor een opvanghuis te onderzoeken, volgens de opzet van Casa de Albergue. Een teken dat de Casa op de goede weg zit.”

Reageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.