Latijns-Amerika in Beweging

Blog

Eric Crouse

Eric Crouse

Ik ben een urban planner met specialisaties in marketing en transport management. De afgelopen jaren ben ik vooral werkzaam geweest als marketeer, zowel in Nederland als in Brazilie. Ik heb verschillende jaren in Latijns Amerika gewoond en zodoende een echt Latijns hartje gekregen. Bij Noticias krijg ik de kans om mijn kennis van Zuid Amerika te delen en uit te breiden en wil me vooral richten op de sociaal-, economische- en stedelijk geografische issues op het continent.

Blogging sinds: 14 juli 2012
dinsdag, 23 april 2013 19:03

De Braziliaanse droom

Sinds een aantal jaar is Brazilië weer enorm in trek als immigratieland. Dat is goed nieuws voor het Zuid-Amerikaanse land dat lange tijd veel van zijn arbeidspotentieel zag vertrekken. Brazilië doet het economisch gezien relatief goed en de vraag naar werknemers groeit. Ook de aanhoudende economische crisis in de Europese landen speelt een rol in de aantrekkelijkheid van Brazilië als immigratieland.

Het beloofde land
Het is niet de eerste keer dat het land te maken krijgt met een immigratiegolf. De Portugezen kwamen al sinds de ontdekking van Brazilië in grote getalen naar het land toe. In de negentiende eeuw, met de onafhankelijkheid van Brazilië, werd het land ook aantrekkelijk voor andere Europese immigranten. Zij werden, uit angst voor territoriale drift, lang niet toegelaten door de Portugezen.

Duitsers en Oost-Europeanen vestigden zich vooral in het rurale zuidelijke deel van het land. Niet geheel verrassend want dit gebied vertoonde buitengewoon veel overeenkomsten met het land van herkomst. Zuid-Europeanen daarentegen, waaronder veel Italianen, kozen voor de mogelijkheden in de grote steden en vestigden zich vooral in São Paulo.

Na de afschaffing van de slavernij in Brazilië, in 1888, nam de migratie een grote vlucht. De voormalige slaven vertrokken massaal naar de binnenlanden en de verlaten kusten van het noordoosten. De leeggelopen koffie- en cacaoplantages nabij de grote steden stonden op hun beurt te springen om nieuwe werkkrachten. Brazilië haalde destijds alles uit de kast om nieuwe werknemers aan te trekken die de slaven konden vervangen. Reeds gevestigde immigranten werden ingeschakeld om familie en vrienden te overtuigen de overtocht naar Brazilië te maken en er werden subsidies gegeven om de reis te bekostigen. Dit was niet zonder succes.

Tussen 1880 en 1930 vestigden zich meer dan vier miljoen buitenlanders, voornamelijk Europeanen, in Brazilië. Zij werden gevolgd door Japanners, Syriërs, Turken en Joden die zowel in de grote steden als in de Amazone neerstreken. Het was tijdens deze belangrijke immigratieperiodes dat het land economische hoogtijdagen beleefde. De immigranten zorgde voor een enorme welvaartsontwikkeling en droegen bij aan de industrialisering van het land.

Uit de gratie
Vanaf de jaren 60 ging het bergafwaarts met Brazilië. De immigratie stokt en de emigratie kwam op gang. Het land kwam onder dictatoriaal bewind. De regering poogde alle vormen van immigratie tegen te houden met het argument dat het land vooral uit zijn eigen bevolking moest kunnen putten. De wederopbouw van Europa, na de Tweede Wereldoorlog, zorgde voor een enorme welvaartsgroei in het noorden en noordwesten van het continent. Dit trok de aandacht van Zuid-Europeanen die daarop Brazilië steeds vaker links lieten liggen.

Ook Brazilianen kozen steeds vaker voor een leven buiten Brazilië. Deels om de dictatuur te ontvluchten, maar vooral in de hoop op een beter leven elders. Met name de Verenigde Staten waren erg in trek, maar ook Paraguay en Europa vormden belangrijke bestemmingen. De Braziliaanse emigranten die in de Verenigde Staten of Europa terecht kwamen waren vaak jong en kwamen uit de middenklasse. Ondanks opleiding en status kwamen zij meestal terecht in ongeschoolde baantjes in de horeca, de schoonmaak of de bouw, welke echter vaak beter betaalden dan een gekwalificeerde baan in het thuisland.

Paraguay was vooral in trek bij Braziliaanse boeren, mede omdat zij door de Paraguyaanse overheid financieel gestimuleerd werden aldaar een agrarisch bedrijf te beginnen. Ook Japan pikte een graantje mee en zocht actief naar Braziliaanse Japanners die konden werken in de groeiende industriële sector van Japan. Op deze manier kon Japan illegale immigratie uit omliggende landen tegen houden en toch voor voldoende arbeiders zorgen.

De Braziliaanse emigratie beleefde haar piek toen de crisis eind jaren 90 toesloeg. Torenhoge inflatie, lage lonen, werkloosheid en criminaliteit resulteerden in duizenden Braziliaanse werkmigranten uit alle lagen van de bevolking. Er waren weinig Brazilianen die dachten dat het ooit nog wat zou worden met hun land.

De wederopstanding van Brazilië
Toch lijkt de tijd van Brazilië als emigratieland weer voorbij. De afgelopen jaren zijn er duizenden migranten naar Brazilië toegekomen om hier hun geluk te beproeven. De nieuwe stroom immigranten bestaat voor een deel uit arme arbeidsmigranten uit andere Latijns-Amerikaanse landen zoals Bolivia en Peru. Het meest in het oog springen echter de jonge, hoogopgeleide immigranten uit Zuid-Europa. Zij ontvluchten massaal de werkloosheid en de uitzichtloze situatie in hun eigen land en zien nieuwe kansen in de groeiende economie van Brazilië. Taal- en cultuurovereenkomsten vergemakkelijken de integratie en banen zijn er genoeg. Brazilië heeft deze migranten hard nodig om verder te groeien vanwege de vergrijzing van zijn eigen hoogopgeleide bevolking en het chronisch tekort aan hoogopgeleide werknemers.

De weg naar succes
Veel migranten worden echter gehinderd door de enorme bureaucratie in Brazilië. De regering is nog steeds bang dat de migranten de banen van haar eigen bevolking inpikken.  Brazilië is daarom niet scheutig met het weggeven van werkvisums. Toch ziet Brazilië wel de voordelen van gekwalificeerde immigranten die niet alleen talent, maar eveneens innovatieve ideeën, creatief ondernemerschap en inspiratie met zich meebrengen. De nieuwe immigranten kunnen als voorbeeld voor de lokale bevolking dienen. Ook kunnen ze zowel banen als inkomsten genereren. Er wordt daarom steeds vaker gesproken over de opheffing van de barrières die immigratie moeten voorkomen. Alleen zo kan Brazilië optimaal profiteren van deze onverwachte, maar welkome stroom van kennis en talent. Het wel of niet laten uitkomen van de Braziliaanse droom voor de nieuwe immigranten ligt dus grotendeels in de handen van de Braziliaanse regering. 

Eric Crouse

Bronnen

Gazeta do povo
Infoescola
Defesa.forums
Oriundi
Suapesquisa
BlogdorogerioReageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Reacties