Latijns-Amerika in Beweging

Milieu

maandag, 3 mei 2010 23:00

De roze kippen van Evo Morales

Marten van den Berge
Bron: Noticias

Vorige maand werd de Boliviaanse president Evo Morales door de LGBT-gemeenschap beschuldigd van homofobie. Morales zou hebben geïnsinueerd dat mannen die kippen eten homoseksueel worden. Op 19 april vond in Cochabamba, Bolivia, de Alternatieve Klimaattop plaats onder leiding van de Boliviaanse president Evo Morales. Deze top was een reactie op de eerder gehouden klimaattop in Kopenhagen van afgelopen jaar dat op een fiasco uitdraaide.

De uitspraak
Alhoewel de top verschillende interessante conclusies en voorstellen opleverde, schonk de buitenlandse pers vooral aandacht aan de openingsspeech van Evo Morales “Planeta o Muerte” . Vooral zijn opmerking over ‘roze kippen’ spande de kroon en lokte heftige reacties uit. Wat zei Evo eigenlijk? “De kippen die we eten zitten vol met vrouwelijke hormonen. Als mannen deze kippen eten resulteert dit in een afwijking in hun mannelijke aard”. Toen hij het voorlas, moest Evo er zelf om glimlachen. Mensen uit het publiek lachten hardop mee. Dezelfde dag nog stond er in verschillende media de volgende boodschap: “Volgens Evo Morales leidt het eten van kippen tot homoseksualiteit”.

Commotie en verontwaardiging
Verschillende homobewegingen sprongen in de bres om te protesteren tegen deze belachelijke vooronderstelling. De Spaanse Confederatie van Lesbiennes, Gays en Transseksuelen eiste dat Evo publiekelijk afstand zou nemen van zijn uitspraak, aangezien hij zou bijdragen aan het verspreiden van haat en afwijzing van homoseksuelen. De Latijns-Amerikaanse afdeling van de Internationale Homo en Lesbo Organisatie (ILGA) kwam met een verklaring waarin ze de opmerking nadrukkelijk afkeurde en Evo Morales wees op de resolutie van de Organisatie van Latijns-Amerikaanse Staten (OEA) waarin discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en gender identiteit verboden is.

Vanuit Peru las ik de bergen verklaringen en persberichten met groeiende verbazing. Alhoewel ik zelf een doorgewinterde homoactivist ben, begon ik mij steeds meer af te vragen of de verschillende vertegenwoordigers van de homobewegingen en de persbureaus überhaupt de opmerking van Evo goed hadden gelezen.

Wat de opmerking lijkt te insinueren is dat mannen door deze vrouwelijk hormonen, meer “vrouw” worden. Maar waarom wordt dit door de genoemde homobewegingen uitgelegd als dat je er homo van zou worden? Het zou net zo goed kunnen betekenen dat je borsten ervan gaan groeien, de mannelijke billen vrouwelijke vormen aannemen, de mannelijke stem een aantal octaven de hoogte in gaat of mannen “verwijfd” gedrag gaan vertonen. Dus in plaats dat de opmerking specifiek over seksuele oriëntatie gaat, gaat het in werkelijkheid over vormen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Gender dus. Waarbij net zo goed “vrouwelijke hetero mannen” zich op een negatieve manier aangesproken mogen voelen als vrouwelijke nichten.

Bolivia Homofoob?
Desalniettemin bleef de pers gekscherend melding maken van het feit dat volgens Evo het eten van kippen homoseksualiteit zouden veroorzaken.Vooral in de rechtse pers werd de onbenullige opmerking uitgemolken.Volgens hen zou de regering homofobisch zijn en sommigen stelden daarbij zelfs dat de Boliviaanse gays, lesbienes en trans mensen geen rechten zouden hebben. Deze rechtse bladen leken hierbij bijna opzettelijk te vergeten dat Bolivia juist een van de Latijns-Amerikaanse landen is waar LGBT rechten in de grondwet verankerd zijn.

Het is juist Morales geweest die tijdens zijn eerste periode als president LGTB-bewegingen als een volwaardige gesprekspartner zag en ze toeliet tot de Grondwetgevende Vergaderingen. De voorstellen van de LGBT-gemeenschap voor een verbod op discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit werden uiteindelijk in de nieuwe grondwet opgenomen. Een grote stap in progressieve richting in vergelijking tot rechtse buurlanden als Peru en Colombia die geen enkele wettelijke bescherming kennen ten aanzien van seksuele diversiteit. Maar ook mag de wet zelfs een voorbeeld zijn voor veel Europese landen, zoals bijvoorbeeld Nederland, waar een verbod op discriminatie op basis van genderindentieit niet in de Grondwet voorkomt.

Toegegeven, de opmerking van Evo over de gevolgen van ‘kipconsumptie’ voor mannen was nogal ongelukkig gekozen, wetenschappelijk onjuist en seksistisch. Maar gezien de vooruitgang op het gebied van seksuele rechten zou het onterecht zijn de regering Evo Morales homofobisch te noemen. Evo heeft zich dan ook verontschuldigd en gezegd dat hij geenszins de bedoeling had homo’s te beledigen. Hij benadrukte openlijk een voorstander te zijn van seksuele diversiteit. Het lijkt erop dat we vooralsnog onze “roze kippen” met een gerust hart kunnen verslinden.

Reageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.