Latijns-Amerika in Beweging

Politiek

donderdag, 5 mei 2016 21:37

Ecuador wil jongeren beter opleiden

Door: Jochem Oomen

Hoe kun je als groeiland je onderwijsnorm verhogen? In Ecuador wil men in alle kinderen en jongeren investeren door de leerkrachten sterker te maken, de scholen beter lesmateriaal te geven en de inspectie- en begeleidingssystemen aan te pakken. Om deze dromen in daden om te zetten krijgt het lokale ministerie hulp van een Vlaamse organisatie. Noticias was eind maart in Quito en sprak er met twee bevlogen Belgische onderwijsadviseurs.

Ecuador is een land in volle ontwikkeling. Vierbaans autosnelwegen, uitdijende steden en een fonkelnieuwe luchthaven laten zien dat het land van chocolade en bananen mee wil gaan in de vaart der volkeren. Door de recente aardbeving is de infrastructuur op sommige plaatsen wel enorm aangetast.

Daarnaast probeert de Ecuadoraanse regering het leven voor de doorsnee Ecuadoraan aangenamer te maken door onder andere in te zetten op beter onderwijs en te vermijden dat kinderen en jongeren voortijdig uitstromen.

Elke Vanwildemeersch en Caroline Decombel, twee Belgische onderwijsadviseurs, leggen ons uit hoe dat in zijn werk gaat. Beiden werken zij voor VVOB (Vlaamse Vereniging voor Onderwijssamenwerking en Technische Bijstand) in de hoofdstad Quito, waar zij het ministerie en de scholen ondersteunen bij de weg naar een sterker onderwijs.

Noticias: welke grote verandering heeft de regering onlangs doorgevoerd?

VVOB: “Het basisonderwijs is nu verplicht voor leerlingen tot veertien jaar, pas daarna gaan ze naar het voortgezet onderwijs. Voordien gingen niet alle kinderen naar de middelbare school, omdat deze niet voor iedereen toegankelijk was. Kinderen op het platteland moesten vaak uren naar hun middelbare school wandelen. Met name voor meisjes was dit een een drempel. Zij begonnen soms niet eens aan hun middelbare school. Om toch zoveel mogelijk kinderen in de schoolbanken te houden, werd het basisschooltraject verlengd tot veertien jaar.”

Noticias: hoe wordt er dan voor gezorgd dat de leerlingen in de middelbare scholen voldoende kennis en vaardigheden mee krijgen?

VVOB: “Het Ecuadoraans middelbaar onderwijs is sinds 2008 bedoeld voor kinderen van vijftien tot achttien jaar. Een groot aantal lesuren krijgen alle leerlingen dezelfde lessen. En een ander deel is ingericht als wetenschappelijk en technisch gericht onderwijs. Dit om jongeren zoveel mogelijk kansen te kunnen bieden. Na zowel technisch als algemeen onderwijs heb je immers voldoende basis om naar het hoger onderwijs door te stromen.”

Noticias: wat verandert er voor de leerkrachten?

VVOB: “Allereerst werd de lerarenopleiding een universitaire studie van vijf jaar. Leerkracht is tot op de dag van vandaag geen geliefd beroep, onder andere vanwege het salaris. Het salaris werd de laatste tien jaar wel meer dan verdubbeld: het startersloon voor een leraar ging op maandbasis van 350 naar 817 Amerikaanse dollars en dit kan stijgen tot wel 1676 dollar per maand op het einde van de loopbaan. In ruil daarvoor moeten de leerkrachten wel 40 uur per week op school blijven en hebben zij nog maar drie weken vakantie met wat feestdagen. Verondersteld wordt dat de leerkrachten in hun veertigurige werkweek hun lessen effectief voorbereiden, want dat gebeurde vroeger niet altijd. Ook moeten zij bijles gaan geven aan zwakkere leerlingen. Daarnaast gebruiken alle Ecuadoraanse scholen dezelfde handboeken.”

Noticias: hoe reageerden de leerkrachten op de veranderingen?

VVOB: “In het verleden vonden er grote stakingen plaats die tot wel drie maanden konden duren. Dan waren de scholen effectief drie maanden gesloten. Tegenwoordig gebeurt dit niet meer.”

Noticias: wat is jullie rol in het veranderingsproces van het Ecuadoraans onderwijssysteem?

VVOB: “Wij ondersteunen met name het ministerie van onderwijs bij het versterken van het technisch onderwijs, omdat bijna 50% van de Ecuadoraanse jongeren voor deze richting kiest. Wij willen niks opdringen. Wij willen samenwerken en proberen onze expertise uit het buitenland mee te brengen.”

Noticias: hoe werken jullie in de scholen?

VVOB: “Wij werken via lerende netwerken waar we initieel vragen aan de docenten wat ze nodig hebben om hun curriculum te kunnen geven. Zo zijn er docenten lassen die moderne lasapparatuur nodig hadden. Voor hen hebben wij mobiele kits ontwikkeld die rondgaan in de verschillende scholen. Daarbij gaan we ook publiek-private samenwerkingen aan met bedrijven: zo hebben we een lasbedrijf dat in de scholen les komt geven. Zo zien de leerlingen ook de link met de arbeidsmarkt en kun je hen enthousiasmeren. Inmiddels kennen we leerlingen die in hun vrije tijd met lasprojectjes bezig zijn!”

Noticias: en waarmee kun je de leerkrachten sterker maken in hun vak?

VVOB: “Wij merken dat het zeker nodig is om in de leerkrachten te investeren, omdat de helft geen diploma van de lerarenopleiding heeft. Met de universiteiten ontwikkelen we een cursus pedagogie, die het statuut van een banaba (bachelor na bachelor, nvdr) en deze duurt één jaar. Een andere banaba, waarvan we ontwikkeling ondersteunen, is er één voor directeurs en inspecteurs.”

Noticias: welke realisaties beschouwen jullie als succesverhalen?

VVOB: “Wij hebben de onderwijsinspectie mee helpen hervormen van controleorgaan naar een opsplitsing in begeleider, een meer begeleidende functie, en inspecteur. Dit is wettelijk vastgelegd en werd inmiddels geïmplementeerd rond drie grote steden: Cuenca, Guayaquil en Quito. Ook hebben wij de nationale onderwijsuniversiteit UNAE nabij de zuidelijke stad Cuenca helpen oprichten.”

Noticias: jullie zijn in de scholen, op het ministerie en in de universiteit actief. Hoe kunnen jullie dat gelijktijdig doen?

VVOB: “Wij kunnen dat omdat wij een vertrouwensband met het ministerie hebben en een team van veertien personen hebben, waarvan er acht inhoudelijk werken. Ja, wij doen het allemaal wel heel erg graag.”

Noticias: gaat Ecuador het onderwijs op deze snelheid kunnen blijven hervormen?

VVOB: “Dat is natuurlijk de vraag. Wij merken wel dat er iets minder budget is door de dalende olieprijs, de Ecuadoraanse economie is grotendeels afhankelijk van de olie-export. Tot een jaar terug leken de dollars uit de oliepijpleidingen te stromen. Het kon niet op. Alles was mogelijk. Die tijden lijken nu even voorbij te zijn. Maar wij gaan gewoon door met wat we bezig zijn.”

 

Meer info:

VVOB algemeen 

VVOB Ecuador

Onderwijsuniversiteit UNAE

 

Reageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.