Latijns-Amerika in Beweging

Media

donderdag, 20 februari 2014 18:10

Favela krijgt hoofdrol in Nederlands mediaproject

Interview met journalist Daan Dekker

Het leek een logische keuze toen de FIFA acht jaar geleden bekend maakte dat Brazilië in 2014 het WK zou organiseren. Voetbal is immers een feest en bij zo’n feest past geen betere locatie dan het land waar voetbal volkssport nummer één is. Maar bij de meeste Brazilianen heerst er momenteel allesbehalve een feeststemming. Met slechts nog enkele maanden voor de opening van het toernooi constateren de organisatoren nerveus dat zij bij de oplevering van de nieuwe voetbaltempels hopeloos achter op schema lopen. 

De burgers hebben andere zorgen. Zij hebben de afgelopen jaren de kosten van hun levensstandaard zien verdubbelen terwijl hun lonen niet mee stegen. Geen wonder dat velen vorig jaar in verschillende steden de straat opgingen om te protesteren tegen alsmaar slechtere publieke voorzieningen, terwijl de Braziliaanse regering alleen maar geld leek te investeren in faciliteiten, hotels en infrastructuur rondom de nieuwe stadions.

Daan Dekker, een Nederlandse schrijver en journalist die binnenkort zijn boek “De Brazilianen” publiceert, werkt nu samen met zijn vrouw Veerle Denissen en collega Ron Santing aan de docu-reeks “Itaquera: A world cup in the back yard”. Tegen de achtergrond van het aankomende WK volgen ze het leven van vier bewoners van de Itaquera-wijk in São Paulo. Ook armere wijken ontkomen immers niet aan de veranderingen die het stadsbestuur hoe dan ook wil doorvoeren.

Noticias had de kans om Daan via Skype enkele vragen te stellen over het project.

Hoe kwam je op het idee om deze docu te draaien?

Ik had voor het schrijven van mijn boek al door Brazilië gereisd, en in augustus vorig jaar ben ik met mijn vrouw in São Paulo komen wonen. Het land fascineert me met zijn tegenstellingen. Het harde en het zachte komt hier samen. In oktober kwamen we voor het eerst in Itaquera, een arme buitenwijk die voor het WK grondig onder handen wordt genomen, en we besloten iets te doen over het WK. Niet over het voetbal zelf; wel over de invloed van het evenement op de lokale bevolking. Itaquera is een leuke, interessante wijk die São Paulo goed weergeeft. De stad is nu eenmaal geen pareltje. Er zijn goede en slechte delen, met mensen die moeten vechten om iets van hun leven te maken. We besloten het erop te wagen.

Was het makkelijk om bewoners te vinden die bereid waren om mee te werken?

Brazilianen willen snel meewerken, het zijn open mensen. Maar we hebben natuurlijk wel moeten zoeken om mensen te vinden die goed kunnen vertellen, die een goed verhaal hebben. Locals vinden het leuk dat er aandacht wordt besteed aan hun wijk; we worden telkens met open armen ontvangen.

Wat is in de wijk het algemene gevoel over het WK?

Er heerst vooral verdeeldheid, merken we. Het is dan ook een ingewikkeld vraagstuk. De meeste mensen zijn trots omdat het gaat om voetbal, maar ze vinden dan ook weer dat het geld in andere zaken geïnvesteerd had kunnen worden. Het fanatieke deel dat echt tegen het WK is, is vrij klein.

Er werden inderdaad heel wat beloftes gedaan. Gebeurt er ook echt iets?

De voorbereidingen zijn al jaren aan de gang  en ondertussen onderneemt de gemeente wel degelijk actie: er wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven over de gevaren van dengue en ratten, er worden nieuwe woningen toegewezen,… Waarschijnlijk zullen niet alle beloftes worden waargemaakt, maar een deel alvast wel. 

Wat beogen jullie met de serie?

Dat is een combinatie van twee dingen: als journalist is het natuurlijk erg interessant om bepaalde verhalen en levens op te tekenen, om in te zoomen op de lokale bevolking. We wilden zelf zien wat voor invloed de organisatie van zo’n toernooi op de mensen hier heeft. En natuurlijk willen we de andere kant van de medaille laten zien; want dit heeft wel degelijk een grote impact op de wijk, sommige levens veranderen enorm.

Je probeert dit project op te zetten via crowdfunding. Waarom?

Het is tegenwoordig moeilijk om tv- zenders te vinden die budget willen vrijmaken. We zijn namelijk geen gevestigde namen. Crowdfunding was de enige methode om aan geld te komen. Zo bouwen we ook een achterban op. Het is wel echt knokken voor je geld, je moet er expliciet aandacht voor vragen. Maar het is wel leerrijk, omdat het best moeilijk lijkt te zijn om mensen te overtuigen ons effectief financieel te steunen. Dat is frustrerend, maar als het wel lukt is, dat natuurlijk erg bevredigend.

We hadden verwacht dat het makkelijker zou gaan, maar we wisten dan ook echt niet wat we moesten verwachten. We hebben een sprong in het diepe genomen en nu is het afwachten. Er resten ons nog twee weken, dus we hopen op sympathisanten die ons nog willen helpen. Elke bijdrage telt, hoe klein ook.

Waarom zouden mensen jullie moeten steunen?

Omdat wij het echte Brazilië laten zien. Met één wijk, en de verhalen van vier leuke en kleurrijke personages (favelaleider Drancy, Djair de straatventer, Douglas de activistische artiest en politievrouw Raquel), tonen we alle kanten van de maatschappij. We vertellen het verhaal achter het WK.

Doordat we uiteenlopende karakters aan het woord laten, geven we een genuanceerd beeld. Let wel: we zijn niet tegen het WK, maar we willen de andere kant laten zien, de kant waar je vraagtekens bij kan zetten. Op een zekere manier spelen we zo een waakhondfunctie. Wij gaan na of de beloftes wel waargemaakt worden. Toch mag het project ook geen protest worden; het luchtige aspect is heel belangrijk, aangezien dat inherent is aan het dagelijkse leven in de Braziliaanse samenleving.

Stel dat ik je wil steunen, krijg ik daarvoor dan iets in ruil?

Er staat best wel wat tegenover, ja. Elke investering vanaf vijf euro wordt beloond, met bijvoorbeeld het laatste album dat Douglas, één van de wijkbewoners, samen met zijn vriendin heeft geproduceerd, een voetbalshirt van Djair, een gesigneerde editie van mijn boek of de alternatieve WK-gids Eu Sou Brasileiro. Naast het feit dat je mensen de kans geeft om hun verhaal te vertellen, help je dus ook de bewoners van de wijk. Een deel van het geld gaat immers naar het maken van Douglas’s album. We vinden het erg belangrijk dat een groot deel van het geld hier blijft. De post-productie van het project willen we bijvoorbeeld ook door Brazilianen laten doen.  

Als we het vooropgestelde bedrag niet zouden bereiken, worden alle investeerders terugbetaald. Maar we hopen natuurlijk dat het niet zo ver zal komen.

 Bekijk de trailer:

Check de website voor meer informatie.
Je kan het project hier financieel steunen. 

Reageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.