Latijns-Amerika in Beweging

Politiek

dinsdag, 7 februari 2012 1:00

Mars voor Water stelt kabinet Peru op de proef

In Peru wordt deze week de Nationale Mars voor Water gelopen, bedoeld om erkenning te eisen voor het recht op water. De mars begon op 1 februari in Cajamarca met enkele honderden deelnemers. De organisatie hoopt dat dit aantal is opgelopen tot tweeduizend deelnemers als de mars op 10 februari aankomt in de hoofdstad Lima.

De protesten stellen het kabinet-Valdés op de proef, dat door omstreden uitspraken en autoritair optreden van de premier sinds zijn aantreden voor meer controverse dan politieke rust in het land heeft gezorgd. Grootschalige protesten tegen het mijnproject Conga in Cajamarca leidden in december 2011 tot een nieuw kabinet en een stevige koerswijziging van de regering van Ollanta Humala onder leiding van oud-militair en zakenman Oscar Valdés Dancuart. Hij kwam al snel in aanvaring met de leiders van de protesten en de regionale president van Cajamarca Gregorio Santos, omdat hij volhield dat het omstreden mijnproject er hoe dan ook moest komen.

Ook de feestdagen en jaarwisseling brachten nauwelijks politieke rust voor de regering van Humala. Aanhangers van Alberto Fujimori startten een mediacampagne voor een humanitaire-amnestieregeling voor de oud-dictator, leden van de terreurbeweging Lichtend Pad probeerden als politieke beweging erkend te worden zonder afstand te nemen van de gewelddadigheden die zij eerder begingen en vicepresident Omar Chehade moest opstappen vanwege aantijgingen van corruptie.

Valdés zelf droeg bij aan de controversen en conflicten door zijn waardering uit te spreken voor ‘de effectiviteit en het pragmatisme’ van de eerste regering-Fujimori, door de grote veranderingen die Humala tijdens zijn campagne beloofde onmogelijk te noemen en te stellen dat de conclusies van de Waarheidscommissie over de burgeroorlog overdreven zijn door de ‘dramatisering van de slachtoffers’. Vooral de linkervleugel van de nationalistische regeringsalliantie Gana Peru heeft zijn onvrede laten blijken over de ‘Fujimoristische’ standpunten van Valdés. Enkele parlementsleden dreigden zelfs met afscheiding.

Nationale Mars voor Water
In deze context begon op 1 februari in Cajamarca de Nationale Mars voor Water. Dit initiatief komt direct voort uit het verzet tegen het Conga-project, waarbij zich organisaties zoals CONACAMI, de politieke beweging Tierra y Libertad (Land en Vrijheid), de politieke partij Nueva Izquierda (Nieuw Links) van de regionale president Santos en basisorganisaties uit verschillende delen van het land hebben aangesloten. Het doel van de mars is de Peruaanse regering ertoe te zetten het recht op water te erkennen, mijnbouw in de hoge bergen waar rivieren ontspringen onmogelijk te maken, een moratorium voor mijnconcessie uit te spreken en het gebruik van kwik en cyanide bij metaalwinning te verbieden.

Hoewel deze eisen niet ingewilligd zullen worden door de regering Humala, kan de mars wel van invloed zijn op het Peruaanse politieke debat. Enerzijds is de verdeling van, en toegang tot, water steeds vaker bron van conflict tussen mijnbedrijven en lokale bevolkingsgroepen, maar ook tussen regio´s, tussen stad en platteland en tussen arme en rijke wijken. Peru zal bovendien steeds harder getroffen worden door het broeikaseffect, met als gevolg een steeds groter gebrek aan water in de dichtbevolkte kustregio en de Andes.

Anderzijds worden de politieke verhoudingen in het land beïnvloed door de mars. Humala en Valdés zullen moeten besluiten of zij al dan niet zullen optreden tegen de mars en of ze bereid zijn concessies te doen. De linkervleugel van de regeringsalliantie zal moeten besluiten of hij zich met de demonstranten en hun agenda solidariseert, met een mogelijke afscheiding van de regeringscoalitie of een gebrek aan legitimiteit bij zijn kiezers tot gevolg. Daarnaast kan de ontmoeting tussen sociale leiders en organisaties uit verschillende delen van het land een samenwerking op gang brengen waardoor verschillende conflicten rond water en mijnbouw sterker met elkaar verbonden raken. Ten slotte zullen de politieke beweging Tierra y Libertad, en politieke leiders Gregorio Santos en Marco Arana winnen aan publieke zichtbaarheid en relevantie in het Peruaanse politieke landschap.

Raphael Hoetmer werkt als steunpunt van Broederlijk Delen en is als onderzoeker verbonden met het Programa Democracia y Transformación Global.

Reageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.