Latijns-Amerika in Beweging

Cultuur

vrijdag, 21 maart 2014 8:46

Mexicaanse vrouwelijke mariachi's provoceren machocultuur

Mariachi – de onbetwiste Mexicaanse volksmuziek- wordt traditioneel opgevoerd door mannen. Maar een nieuwe generatie vrouwelijke mariachi’s bewijst dat Mexicaanse vrouwen net zo goed kunnen zingen en spelen als hun mannelijke tegenhangers.

Mariachi is een Mexicaans orkest dat gewoonlijk bestaat uit ongeveer twaalf, vaak mannelijke, muzikanten. Het ensemble bestaat uit een aantal violen, twee of meer trompetten, gitaren, vocalen, vihuela en guitarrón. Mariachi zijn niet te missen bij belangrijke Mexicaanse gelegenheden als bruiloften, verjaardagen en feestdagen. Daarnaast kun je ze ook in restaurants en op straat tegenkomen. In Mexico zijn mariachi er altijd.

Machoconnotatie

Mariachi wordt wereldwijd voornamelijk erkend als een muzikale vader-zoon traditie. Om deze mannelijke connotatie beter te begrijpen moeten we terugkeren naar het figuur van de charro – een traditioneel type ruiter uit Mexico. Diens mannelijkheid, net als diens status als nationaal symbool, is gecommercialiseerd middels films met Mexicaanse thema’s ten tijde van de nasleep van de Revolutie.

De charro toonde in die films enerzijds agressief gedrag, maar dat werd anderzijds gecompenseerd met het uiten van sentiment door middel van muziek. Dit agressieve gedrag kan worden gezien als uitvergrote emoties van nationalisme in combinatie met wantrouwen en een gevoel van minderwaardigheid ten opzichte van het buitenland. De langdurige buitenlandse overheersing en discriminerende praktijken jegens Mexicanen in de Verenigde Staten in de jaren ‘30  voedden een conservatieve sfeer in Mexico. Er werd een oudere, romantische sociale structuur geïdealiseerd waarin ieders plaats was bepaald. Hard en agressief gedrag van mannen werd als acceptabel en noodzakelijk gezien om de massa te beheersen. Dit betekende tevens dat de rechten van vrouwen waren beperkt zodat die niet botsten met de mannelijke structuur. 

Het waren mariachi’s die dit charro figuur in binnen- en buitenland promootten. Het mariachi imago werd geconstrueerd uit een verzameling van symbolen - zoals de sombrero, het pak en het pistool – die tezamen een imago van mannelijke ‘Mexicaansheid’ door film, televisie en radio promootte. Noties van mannelijkheid en nationalisme zijn overgedragen op mariachi via de status van het pak en tot op de dag van vandaag geldt deze als de dominante norm binnen het beroep.  

Vrouwelijke inmenging

Desalniettemin ontstonden in de jaren ’50 de eerste vrouwelijke ensembles in Mexico-Stad en het aantal vrouwelijke mariachi’s neemt tot op de dag van vandaag toe. Over het terrein dat deze vrouwen zouden hebben gewonnen zijn wetenschappers het nog niet met elkaar eens. Zo wordt door sommigen beweert dat door het toetreden van vrouwen de man/vrouwrolpatronen steeds sterker worden benadrukt. Vrouwelijke mariachi’s conformeren zich meestal naar karakteristieken zoals deze verwacht worden binnen de traditionele Mexicaanse cultuur. Vrouwelijke mariachi’s zouden veelal bezig zijn met het verhogen van hun seksualiteit door hun vrouwelijkheid te benadrukken, voornamelijk middels kleding. 

Een voorbeeld zijn de Mariachi Mujer Internacional uit Texas. Zij hebben het charro imago naar hun hand gezet door een felroze rebozo (sjaal) te dragen. De rebozo heeft een speciale betekenis voor Mexicaanse vrouwen. Hoewel het gekoppeld wordt aan inheemse en rurale Mexicaanse vrouwen, benadrukt het vrouwelijkheid in alle klassen. Kleuren als roze of babyblauw zouden duiden op aspecten die traditioneel met vrouwelijkheid worden geassocieerd, zoals goedheid en puurheid. Het uitdragen van vrouwelijkheid plaatst hen wederom in ondergeschikte vrouwelijke rollen en weerhoudt hen van de traditionele mannelijke connotaties van macht en welvaart die het zwarte charro pak uitdragen.

Kleding doet meer dan uitdragen

Vrouwelijke mariachi’s hebben hun imago echter op verschillende manieren gecreëerd en onderhandeld. Zij gebruiken de mannelijke norm, in de vorm van het kostuum, en herhalen deze op allerlei creatieve manieren. 

Het onstabiele karakter van ‘mannelijkheid’ of ‘vrouwelijkheid’ staat de vrouwen toe een vrouwelijke versie van het mannelijke kostuum op te voeren. Zij dragen de traditionele kleding om te refereren aan de gevestigde traditie, maar omkleden deze met vrouwelijke aspecten om niet de culturele context van Mexicaanse vrouwelijkheid te overschrijden. Neem een lange rok, gekleurde sjaals of een bloem in het haar. De norm van vrouwelijkheid wordt niet verworpen en hiermee blijft men binnen de grenzen van wat mogelijk is. De mannelijke norm binnen de mariachicultuur wordt herhaald door middel van de traditionele kleding en tegelijkertijd ook opgerekt door aanpassingen die vrouwelijkheid benadrukken. Hierdoor ontstaat er ruimte voor vrouwen om een speciale plek op te eisen binnen te traditie. 

Men tast de mannelijke associatie van het beroep hierbij niet aan, maar voegt er simpelweg een vrouwelijke variant aan toe. Vrouwen stellen de seksegebonden toegang tot het beroep in twijfel en komen daarmee in aanraking met vragen omtrent traditie. Toch is de toetreding van vrouwen tot een mannelijk domein niet enkel onvrouwelijk, maar ook on-Mexicaans.

‘Mariachi mujer’ als nationaal symbool

Er wordt dan wel een vrouwelijke connotatie aan mariachi toegevoegd, maar betekent dit ook dat zij net als mannen een nationale symbolische functie kunnen vervullen? Vrouwen treden steeds meer toe tot het beroep van mariachi en in principe kunnen zij evengoed Mexicaanse muziek spelen of de nationale identiteit representeren. Zij doen dit enkel op een andere manier dan mannen. De participatie van vrouwen is wellicht het bewijs van een nieuw perspectief dat focust op muzikale kwaliteiten, in plaats van sekse, als criterium voor toetreding tot het beroep. Het is in ieder geval zeker dat de participatie van vrouwen bijdraagt aan het langzaam afbrokkelen van de grenzen van mannelijkheid en vrouwelijkheid binnen het beroep. Dit betekent echter niet dat nu (al) de focus op de muzikale kwaliteiten van een persoon ligt. Zoals eerder gezegd hangt de participatie van vrouwen veelal af van het handig weten te onderhandelen van man/vrouwrollen middels kleding. Iets waaraan de mariachi ook zijn mannelijkheid ontleent. De idealen van nationalisme en mannelijkheid zijn nog zo intrinsiek vervlochten, dat de charro nog steeds geldt als een krachtig symbool van mannelijkheid. Een die nog altijd een gevoel van ‘Mexicaniteit’ opwekt – thuis en over de grens.

Reageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.