Latijns-Amerika in Beweging

Rubriek Cultuur

Inhoud syndiceren
24 juni 2003

De machete, wapen en werktuig

Geschat wordt dat een derde van alle huishoudens beschikt over een machete. Op het platteland is het voor de boeren en landarbeiders een onontbeerlijk instrument. Onmisbaar om je te verdedigen tegen natuurgevaar, gemakkelijk om mee aan te vallen en nodig voor het boerenwerk. Gevaarlijk en nuttig en altijd scherp geslepen.
21 juni 2003

Het afscheid

Woensdag 4 juni, verliet Naomi Klein Argentinië, nadat zij gedurende zes intensieve maanden samen met haar man, de directeur Avi Lewis, 200 uur lang verhalen over verzet en het creëren van alternatieven heeft vastgelegd. Voordat ze vertrok, nam Naomi deel aan een debat tijdens de Culturele Week van de Brukman fabriek en daar bracht zij ter sprake wat kan worden gelezen als een samenvatting van haar visie over de toekomst van de criollobeweging. Ik ben heel blij dat ik hier vanavond ben, de arbeiders van Brukman steunend. Ik wil ook de organisatoren van de Culturele Week feliciteren.
12 juni 2003

Bouwen van een school in Nicaragua!

Half juli dit jaar ga ik mee met een groep mensen vanuit Nederland naar San Estaban, een woongemeenschap in de omgeving van Juigalpa in Nicaragua. Doel is het in vier weken mee helpen bouwen van een school, die daar hard nodig is. Meedoen betekent het meehelpen aan de ontwikkeling van Nicaragua, het van dichtbij leren kennen van de Nicaraguaanse cultuur en het is bovendien een onvergetelijke ervaring.
22 augustus 2002

Colombia: Laboratorium van de neoliberale globalisering

Het Forum heeft als doel de problematiek van de inheemse en boerengemeenschappen aan te kaarten en te contextualiseren. Deze gemeenschappen verdedigen nog steeds, ondanks de zeer moeilijke situatie, een alternatief ontwikkelingsmodel. Ook wil het Forum het geweld tegen de vakbondsleden die zich verzetten tegen de privatiseringen en het neoliberalisme aan het licht brengen. De activiteiten van het Forum vinden plaats op 10 en 11 oktober in Brussel.een initiatief van de Belgische Coördinatie voor Colombia