Latijns-Amerika in Beweging

Rubriek Media

Inhoud syndiceren
22 september 2005

Ruzie om Chileense digitale kloof

'Mijn eerste pc', een Chileense campagne om met goedkope computers meer mensen de weg naar het internet te wijzen, loopt uit op een krachtproef tussen Microsoft en Linux. De voorstanders van vrije software vinden dat de Chileense regering nieuwe klantengroepen op een presenteerblaadje aanbiedt aan grote ICT-bedrijven. Linux zegt dat het de regering goedkoper en beter kan helpen de digitale kloof te dichten.
7 september 2005

Mexicaanse zenders strijden om de ether

Gedurende de regering van president Fox zijn in Mexico zestien gemeenschapszenders gesloten. De gemeenschappen vechten voor het recht op onafhankelijke radio in de eigen taal en tegen het dominante systeem.
2 augustus 2005

Latijns-Amerika in/uit de krant

In de jaren zeventig en tachtig berichtten Nederlandse kranten nog uitgebreid over Latijns Amerika. Volkskrant-correspondent Jan van der Putten kreeg complete pagina’s tot zijn beschikking en zijn verhalen werden nog gelezen ook. Wat is er sindsdien veranderd? Ghislaine van Drunen, net afgestudeerd aan de School voor Journalistiek te Utrecht maakte een rondgang langs de media.
21 juli 2005

Telesur: het ware gezicht van Latijns-Amerika

Op 24 juli, de geboortedag van Simón Bolivar, vindt de start plaats van Telesur, een nieuw televisiestation voor Latijns-Amerika. De satellietzender heeft de ambitie de concurrentie aan te gaan met internationale netwerken als CNN en biedt 24 uur per dag een mix van nieuws, achtergronden, opinie, documentaires, cultuur en films. Het doel is meer controle te krijgen over de beeldvorming rond Latijns-Amerika en een alternatief te bieden voor de eenzijdige en gekleurde berichtgeving van de westerse media.
21 december 2004

Vrije software in opmars in Latijns Amerika

Open-source software wint steeds meer aan populariteit bij (lokale) overheidsorganen als in Brazilie en Venezuela, aangezien er, vergeleken met de huidige software van o.a. monopolist Microsoft, meer voor- dan nadelen aan hangen.
15 september 2004

Interview met ex-Volkskrant-correspondent Latijns Amerika Ineke Holtwijk

Vijftien jaar lang was Ineke Holtwijk voor de Volkskrant correspondent in Latijns Amerika. Vorig jaar zette ze een punt achter het correspondentschap. Vanuit Rio de Janeiro berichtte ze al die jaren over het wel en wee van de mensen op het continent. ‘Je moet behoorlijk frustratiebestendig en flexibel zijn,’ zegt ze. ‘Leuk is dat alles wat je om je heen ziet gebeuren in principe het begin van een verhaal kan zijn. En dat je permanent bijleert en dat vergroot je begrip van het waarom in het leven.’
21 mei 2004

Cuba: Internet als dilemma

Een moderne samenleving zonder internet is ondenkbaar. Zelfs als ethiek en humanitaire idealen op het spel staan. Voor de regering van Fidel Castro is internet een duivels dilemma. Enerzijds zijn er de voordelen, op het gebied van educatie, propaganda en de ontwikkeling van software, anderzijds dreigen de Cubaanse autoriteiten langzaam de grip op burgers te verliezen. Heeft Cuba met internet een paard van Troje binnen de vesting?
10 december 2003

Onthulling Kissinger ontgaat Nederlandse media

Nieuwe documenten bewijzen dat Kissinger de Argentijnse junta aanmoedigde om sneller te werk te gaan met de terreur. Eind vorige week werd bekendgemaakt dat er Amerikaanse regeringsdocumenten uit de jaren zeventig vrijgekomen zijn, waaruit blijkt dat de Amerikaanse regering volledig instemde met de terreur die de toenmalige Argentijnse dictatuur tegen de bevolkig uitoefende.Nieuwe documenten bewijzen dat Kissinger de Argentijnse junta aanmoedigde om sneller te werk te gaan met de terreur.
28 november 2003

Top of flop?

Hivos, IICD en Oneworld organiseerden donderdag 27 november Fill the Gap, een publiek debat in de aanloop naar het eerste VN-congres in Genève over de informatiesamenleving. Een slechte afbakening van het onderwerp, visieloosheid en een verkeerde focus blijken de formulering van een helder standpunt door de overheid in de weg te staan. Het bestaan van een digitale kloof blijkt zelfs een mythe.
17 september 2003

Telecentra leren Latijns-Amerika surfen

Verschillende Latijns-Amerikaanse landen hebben de laatste jaren vooruitgang geboekt in de strijd tegen de zogenaamde digitale kloof - de achterstand van de ontwikkelingslanden op het gebied van computergebruik en internettoegang. De kloof wordt vooral gedicht met een collectieve oplossing: de bouw van telecentra die voor iedereen toegankelijk zijn. Maar critici vragen zich af wat het nut is van die investeringen als de internettoegang enkel gebruikt wordt om spelletjes te spelen en e-mails te versturen.