Latijns-Amerika in Beweging

Rubriek Milieu

Inhoud syndiceren
Nederland gaat met hulp van Panama CO2-uitstoot ve
6 december 2001

Nederland gaat met hulp van Panama CO2-uitstoot verminderen

Nederland gaat het voor bedrijven aantrekkelijk maken om in Panama te investeren in klimaatvriendelijke technologieën. De regeling kan leiden tot een vermindering van maximaal 20 miljoen ton koolstofdioxide-uitstoot (CO2). Dat heeft minister Pronk (Milieu) woensdag afgesproken met zijn Panamese collega Anguizola. De overeenkomst houdt in dat Nederland geld beschikbaar stelt aan bedrijven die in Panama willen investeren in milieuvriendelijke technologieën. Deze bedrijven kunnen hun plannen voorleggen aan een onafhankelijk instituut dat ze beoordeelt.
6 december 2001

Succes: Braziliaanse regering heft mahoniekap in Amazone op

Greenpeace is zeer blij met het op 5 december bekendgemaakte besluit van de Braziliaanse regering om alle mahonie-kapvergunningen in de Amazone in te trekken. Daarnaast kondigde de Braziliaanse regering aan maatregelen te nemen om indianenland en natuurreservaten te beschermen. Zo is voor alle houtkapgebieden die grenzen aan indianengrondgebied en natuurreservaten een duurzaam keurmerk verplicht. Het is de eerste keer dat de Braziliaanse regering zo'n besluit neemt. De beslissing, aangekondigd door de president van de Braziliaanse milieudienst IBAMA, komt na het ontdekken van verschillende illegale mahonie-praktijken in de Amazone door Greenpeace. De illegale en destructieve mahoniekap zorgt al jaren voor de vernietiging van Amazone-regenwoud. Met dit besluit van de regering zijn dus grote delen van de Amazone op papier beschermd tegen destructieve houtkap.
1 oktober 2001

Vraag naar eco-grondstoffen goed nieuws voor Amazone

De stijgende vraag naar milieuvriendelijke producten effent de weg voor een duurzamere exploitatie van de biodiversiteit in het Amazonegebied. Dat was het besluit van een internationaal forum in de Colombiaanse hoofdstad Bogotà vrijdag. De Braziliaanse afdeling van autoreus Mercedes Benz verwerkt kokosvezels in de binnenbekleding van sommige automodellen. Daarmee is de onderneming de grootste klant van de Amazoneboeren die dergelijke vezels uit kokosnootschalen halen. 'Mercedes-Brazilië bewijst dat in de handel van bioproducten niet de vraag het probleem is, maar het aanbod', zegt Nazareth Imbira, secretaris-generaal van de 'Bolsa Amazonia', een initiatief om boeren in de vijf Amazonelanden te helpen bij de vermarkting van bijproducten van de bosbouw.
23 mei 2001

Het project “ Avança Brasil’’ en de milieu-risico’s

Het grootste natuurreservaat van de wereld wordt bedreigd door de bouw van een weg die het ecosysteem zal vernietigen. Een wetenschappelijk team heeft de gevolgen voor het milieu onderzocht van het effect van het project "Avança Brasil" (geschat op een waarde van 40 miljard dollar) en er wordt verwacht dat de het amazone gebied over 20 jaar nog maar 5% van zijn natuurrijkdom zal bezitten. Het amazone gebied vertegenwoordigt 40 % van de tropische bossen op de aarde die zullen gaan afnemen door de aanleg van wegen, spoorwegen, dammen en stuwmeren.
23 mei 2001

Nieuwe Oliepijp kan onherstelbare schade veroorzaken

De Minister van Milieu van Ecuador, Lourdes Luque sluit zich aan bij de kritiek van activisten en de inheemse bevolking op de onherstelbare schade die de geplande oliepijplijn kan aanrichten in 11 natuurreservaten als de originele route blijft gehandhaafd. De kritiek op de aanleg van de pijpleiding van het bedrijf OCP heeft de verontwaardiging gewekt van de directeur Gustavo Naboa die verzekert dat het project doorgang zal vinden ondanks alle weerstand. De pijplijn heeft een lengte van 500km tussen het Amazone gebied en de kust van de Stille Oceaan en doorkruist het grondgebied van verschillende indiaanse gemeenschappen waaronder die van de Zapara waarvan de taal en cultuur tot erfgoed van de mensheid zijn uitgeroepen door de VN. "De pijplijn komt er, koste wat het kost, bevestigd Noboa, ik zal niet toestaan dat het land wordt benadeeld. Een enkele (vier) kip is tegen de aanleg, voegde hij eraan toe, verwijzend naar inheemse leiders, en verdedigers van het milieu en de mensenrechten". De uitlatingen van Naboa riepen de reactie op van de activisten die afgelopen dinsdag reageerden dat er alleen naar de bevolking geluisterd wordt als ze zich verzetten tegen het slechte beleid
De milieukwetsbaarheid blijft in Latijns- Amerika
20 mei 2001

De milieukwetsbaarheid blijft in Latijns- Amerika

De milieu –kwetsbaarheid van Latijns- Amerika en de Cariben blijft heel hoog. Het vooruitzicht voor het verlies van de bodembedekking en de schade aan de bodem is somber ondanks de moeite die de landen van de regio in de laatste jaren hebben gedaan. Deze verontrustende visie werd gelanceerd door Ricardo Sánchez, regionaal directeur van de PNUMA tijdens zijn bezoek aan Santiago de Chili. Sánchez pleitte voor de uitvoering van een beleid en wetten die de duurzame ontwikkeling verenigen met economische groei, sociale rechtvaardigheid en het milieu.
23 april 2001

Nieuwe Oliepijp kan onherstelbare schade veroorzaken

De Minister van Milieu van Ecuador, Lourdes Luque sluit zich aan bij de kritiek van activisten en de inheemse bevolking op de onherstelbare schade die de geplande oliepijplijn kan aanrichten in 11 natuurreservaten als de originele route blijft gehandhaafd. De kritiek op de aanleg van de pijpleiding van het bedrijf OCP heeft de verontwaardiging gewekt van de directeur Gustavo Naboa die verzekert dat het project doorgang zal vinden ondanks alle weerstand. De pijplijn heeft een lengte van 500km tussen het Amazone gebied en de kust van de Stille Oceaan en doorkruist het grondgebied van verschillende indiaanse gemeenschappen waaronder die van de Zapara waarvan de taal en cultuur tot erfgoed van de mensheid zijn uitgeroepen door de VN. "De pijplijn komt er, koste wat het kost, bevestigd Noboa, ik zal niet toestaan dat het land wordt benadeeld. Een enkele (vier) kip is tegen de aanleg, voegde hij eraan toe, verwijzend naar inheemse leiders, en verdedigers van het milieu en de mensenrechten". De uitlatingen van Naboa riepen de reactie op van de activisten die afgelopen dinsdag reageerden dat er alleen naar de bevolking geluisterd wordt als ze zich verzetten tegen het slechte beleid
19 oktober 2000

De milieu-effecten van Plan Colombia

De besproeing van coca gewassen met het bestrijdingsmiddel glifosato door het Colombiaanse leger heeft nadelige gevolgen voor de aangrenzende Ecuatoriaanse provincies. Inwoners van verschillende dorpen in het gebied rond Sucumbios, in de Ecuatoriaanse Amazone, legden uit aan BRECHA hoe vlak nadat er besproeit was vanuit de lucht de bomen begonnen uit te drogen. Bolivar Botina, burgermeester van Puerto Guzman, merkte op dat in de regio al zeven personen overleden zijn door vergiftiging als gevolg van de wijdverspreidde besproeingen met glifosato die sinds vier maanden plaatsvinden.