Latijns-Amerika in Beweging

Economie

donderdag, 24 april 2003 23:00

Vrouwen steunpilaren van de Nicaraguaanse economie

Johan Biemans <a href="http://www.ssnm.nl/masayainsite" target="_blank">(Masaya in site)</a>

In huis, op de markt, op de boerderij, het zijn de vrouwen die de economie draaiende houden. Twee vrouwen onderzochten die economische activiteit en constateerden tegelijk dat ze een ongelijke positie innemen ten opzichte van de man. De Nicaraguaanse vrouwen in de economische kijker.
De Wet Gelijke Rechten en Mogelijkheden omschrijft dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben in politieke, sociale (gezondheidszorg en onderwijs), culturele en economische zin. Twee onderzoeksters van de Internationale Stichting voor de Globale Economische Uitdaging (Fideg) bekeken de economische activiteit van de vrouw thuis, op de arbeidsmarkt en op het platteland.In huis, op de markt, op de boerderij, het zijn de vrouwen die de economie draaiende houden. Twee vrouwen onderzochten die economische activiteit en constateerden tegelijk dat ze een ongelijke positie innemen ten opzichte van de man. De Nicaraguaanse vrouwen in de economische kijker.

De Wet Gelijke Rechten en Mogelijkheden omschrijft dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben in politieke, sociale (gezondheidszorg en onderwijs), culturele en economische zin. Twee onderzoeksters van de Internationale Stichting voor de Globale Economische Uitdaging (Fideg) bekeken de economische activiteit van de vrouw thuis, op de arbeidsmarkt en op het platteland.

Het aanrecht
In Nicaragua is de gedachte nog wijdverbreid dat het enige recht van de vrouw het aanrecht is. Het is een culturele erfenis die ervoor zorgde dat de arbeid verdeeld werd op grond van je sekse. En al is de praktijk anders, de gedachte in veel hoofden van zowel mannen als vrouwen is niet fundamenteel veranderd. Dus dragen de vrouwen de last op hun schouders van: koken, wassen, strijken, schoonmaken, zorg voor de kinderen, zorg voor de gezondheid, voor de schoolactiviteiten. Ze vangen er geen rooie cent voor, omdat het niet gezien wordt als productief werk. De mannen zijn nagenoeg onzichtbaar bij al dit thuiswerk. Het is vaak nog erger: ze zijn onderdeel van de zorg door de vrouw ook als ze geen enkele financiële bijdragen leveren aan het huishouden.
De twee schrijfsters Sonia Vilchez en Alejandra Cajina becijferden dat de vrouwen op zijn minst een bijdrage aan de economie leveren van 500 miljoen dollar, uitgaande van het loon van een thuiswerkster. Ter vergelijking: al dit werk dekt twee maal de uitgaven van de regering voor gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en sport.

De arbeidsmarkt
Een van de meest opvallende verschijnselen van de laatste jaren is de enorme toename van vrouwen op de arbeidsmarkt. In 1950 was 18 procent van de vrouwen economisch actief, in 2002 was dat gegroeid naar 42 procent. Máár, zo zeggen de onderzoeksters van Fideg, daarbij geldt de kanttekening dat tweederde van die grote groep vrouwen werkzaam is in de informele sector. Hoewel het onderwijsniveau van de vrouwen hier niet verder reikt dan ten hoogste lager onderwijs, zijn ze in het algemeen hoger geschoold dan de mannen.
Op de formele arbeidsmarkt werkt slechts éénderde, vooral (70 procent) in de typisch vrouwelijke beroepen. Bovendien vervullen ze de lagere functies. Bijvoorbeeld: in de overheidssector is 61 procent vrouw, terwijl slechts 4 procent van hen een hogere functie vervult. Als argument wordt gebruikt dat vrouwen niet genoeg voorbereid zijn op een hogere functie. Dat is een drogreden, melden Vilchez en Cajina, want volgens cijfers van het Nicaraguaans Statistisch Bureau zijn de vrouwen op de formele arbeidsmarkt hoger geschoold dan mannen.
Hun ongelijke positie drukt zich ook uit in de salarissen en hierbij geldt dat het salaris eerder betaald wordt naar sekse dan naar onderwijsniveau. Het gemiddelde verschil tussen mannen en vrouwen is zowel in de informele als formele sector 25 procent of meer, in het voordeel van de mannen. Ondanks die kloof met het loon van de mannen zijn het zowel in de stad als op het platteland de vrouwen die de grootste bijdrage leveren aan de gezinsinkomsten. Ofwel de man is verdwenen ofwel de vrouw neemt in het algemeen de grootste last op haar schouders van bijvoorbeeld de crisis in de landbouw. Volgens studies van Fideg nemen de vrouwen er in die situatie allerlei baantjes bij om hun gezin te onderhouden.

De landbouwgrond
Het gebruikelijke beeld, als het gaat om de landbouwproductie of om het bezit van land, is dat van de man met laarzen, geblokt overhemd, sombrero, machete en paard. De vrouw wordt in de voorstelling van de mensen alleen geassocieerd met het malen van de maïs, het fokken van kippen en varkens. Niettemin, verschillende studies tonen aan, volgens Vilchez en Cajina, dat vrouwen altijd de landbouwgrond bewerkt hebben, maar geen eigenaar zijn van het land. Daar in is de laatste jaren wel verandering in gekomen al is hun positie nog steeds sterk ongelijk aan die van de mannen. In 1995 was de landbouwgrond voor 13 procent in het bezit van vrouwen (mannen 68 procent) en in 2002 was dat gestegen naar 22 procent (mannen 61,5 procent).
Die vooruitgang is te danken aan initiatieven van ngo's en van de staat met de achterliggende gedachte dat land in bezit van vrouwen van voordeel is voor het hele gezin. Overigens, zo stellen de onderzoeksters, het feit dat vrouwen eigenaar zijn van het land, houdt nog niet in dat ze daarmee ook de beslissingen nemen over inkoop, zaaien, investering. Hoewel er geen diepgaand onderzoek naar is gedaan, gaan de onderzoeksters er vanuit dat de gedachte nog wijd verbreid is dat 'mannen dat beter kunnen doen'.
De activiteiten van de vrouwen beperken zich niet tot fruit, groenten en de basisproducten zoals bonen, maïs en rijst en het fokken van kippen en varkens. Ze zijn ook actief in de veeteelt, dat wil zeggen vankoeien en paarden.

De crisis in de landbouw en veeteelt heeft ertoe geleid dat ook steeds meer vrouwen de grens overgetrokken zijn, met name naar buurland Costa Rica. Van daaruit sturen ze hun inkomsten naar hun familieleden. In 2002 waren de 'remesas' zoals dat geld genoemd wordt, voor 38 procent afkomstig van vrouwen.

Bronnen: La Prensa; Confidential; El Nuevo Diario; El Observador Económico; Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades; Boletina no. 50 en 52 (2002)

Reageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.