Latijns-Amerika in Beweging

Milieu

maandag, 14 maart 2016 22:53

Waarom slaat het Zikavirus toe in Latijns-Amerika?

Bijna een jaar geleden dook het Zikavirus voor het eerst op in Brazilië. Inmiddels heeft de ziekte zich over Zuid- en Midden-Amerika verspreid met ernstige gevolgen. Volwassenen hebben er weinig last van maar met name voor ongeboren kinderen van besmette moeders kan het virus nare consequenties hebben.

Hoewel de precieze gevolgen nog niet in kaart zijn gebracht, worden in ieder geval hersenafwijkingen en schade aan het centrale zenuwstelsel met het Zikavirus in verband gebracht.

Het is niet duidelijk hoe het virus in 2015 in Brazilië terecht is gekomen. Het werd in 1947 voor het eerst ontdekt in Oeganda en daarna is het mondjesmaat op verschillende plekken opgedoken. De meeste mensen gaan ervan uitgaan dat het via een natuurlijk proces uit Frans-Polynesië is gekomen.

Door de onduidelijkheid over hoe het virus in Brazilië terechtgekomen is en wat de gevolgen zijn, duiken er steeds meer (complot)theorieën op. Deze variëren van bewuste strategieën van grote bedrijven om Zika te verspreiden, tot vaccinaties die de gevolgen van het Zikavirus zouden veroorzaken. Er zijn ook theorieën die het bestaan van het Zikavirus helemaal ontkennen.

Gemanipuleerde muggen

De meest gehoorde theorie is dat het Zikavirus in Brazilië verspreid is door Oxitec. Dit Britse bedrijf gespecialiseerd in biotechnologie liet in 2012 genetisch gemanipuleerde muggen los in Brazilië om malaria en dengue te bestrijden. Precies op de plaats waar deze muggen los gelaten zijn, dook volgens deze aanname vier jaar later het Zikavirus op. Daarnaast zijn zowel de losgelaten muggen als de dragers van het Zikavirus van het soort ‘Aedes aegypti’, aldus deze hypothese.

Er is echter geen enkele causaliteit te ontdekken. Ten eerste hebben de complotdenkers een geografische fout gemaakt. De muggen zijn vrijgelaten in Piracicaba in het zuiden van Brazilië terwijl het Zikavirus opdook in Paraíba in het oosten. Daarnaast is onduidelijk waarom er vier jaar verschil zit tussen het loslaten van de muggen en het opduiken van het Zikavirus. Het belangrijkste argument tegen de theorie die de schuld bij Oxitec legt, is dat niet verklaard wordt op welke manier het Zikavirus in de muggen terechtgekomen is.

Virusverkoop op het internet

Een andere theorie stelt dat de ziekte met opzet verspreid is door de Rockefeller Foundation of door de Rothschild Foundation. De Rockefeller Foundation is een stichting van de familie Rockefeller die geld verdiende met zaken in olie en gas. De stichting zou het patent op het Zikavirus hebben. Via het ATCC (een wereldwijde distributeur van gestandaardiseerde virussen voor onderzoek) zouden de Rockefellers het virus verkopen. Volgens deze aanname maakt de stichting mensen niet expres ziek maar verkoopt ze het virus via internet aan iedereen die interesse heeft.

Tegenstanders weerleggen dit door te beweren dat het bestaan van een patent op Zika onwaarschijnlijk is, en de eenvoudige toegang via internet al helemaal.

Medewerkers van de Rothschild Foundation hebben het virus in 1947 in Oeganda ontdekt. Zij zijn dus wel op enige wijze met het virus verbonden. Maar uit de theorie die hen voor de verspreiding van het virus verantwoordelijk houdt, blijkt niet welk belang ze hierbij zouden hebben.

Een derde theorie stelt dat een multinational het virus expres verspreid heeft om de Braziliaanse bevolking in aantal te doen afnemen en een economische crisis te veroorzaken. Niet overtuigend, zeggen tegenstanders, het Zikavirus is immers niet dodelijk en de Braziliaanse economie draaide zonder het virus ook al niet lekker.

Dtp-prik en microcefalie

Naast theorieën over hoe het virus Brazilië heeft bereikt, zijn er ook diverse beweringen over de vermeende gevolgen ervan in omloop. Hoewel dit verband nog niet bewezen is, zijn de meeste experts ervan overtuigd dat microcefalie een gevolg van het Zikavirus is. Microcefalie is een afwijking waarbij de schedelomvang te klein waardoor de hersenen zich niet goed kunnen ontwikkelen.

Volgens sommige mensen is microcefalie echter niet het gevolg van het Zikavirus maar van de Dtp-prik die steeds meer Braziliaanse vrouwen tijdens hun zwangerschap krijgen. Naast de Dtp-prik bestaan er overigens ook theorieën over andere mogelijke veroorzakers van microcefalie, allen met dezelfde strekking.

Er is weinig wetenschappelijke onderbouwing voor de relatie tussen de Dtp-prik en microcefalie. Onderzoeken hebben aangetoond dat de Dtp-prik tijdens de zwangerschap geen ernstige bijwerkingen heeft. Daarnaast verklaart deze theorie niet waarom microcefalie juist de laatste maanden veel voorkomt in Zuid-Amerikaanse landen en niet in andere landen waar eveneens een Dtp-prik gegeven wordt.

Zika bestaat niet

‘Het Zikavirus en haar gevolgen zijn een verzinsel van overheden om burgers te vaccineren en volgzaam te maken.’ De laatste tak van theorieën rondom het Zika virsu ontkent het bestaan ervan in het geheel. Dit gebeurde overigens ook tijdens andere grote epidemieën zoals ebola in West-Afrika. Volgens dergelijke theorieën zou het Zikavirus ofwel bedacht zijn door de overheid of door de farmaceutische industrie om meer vaccinaties te verkopen.

Omdat het Zikavirus eigenlijk alleen voor ongeboren kinderen echt nare gevolgen heeft, zijn zelfs de meeste doemdenkers van mening dat dit een omslachtige methode zou zijn.

Dit is slechts een selectie uit de ruime verzameling theorieën die rondom het Zikavirus hangen. Zolang er onduidelijkheid blijft bestaan over de manier waarop het in Brazilië terecht is gekomen zullen dergelijke theorieën blijven bestaan.

Ook is het wachten op wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen het virus en vermeende gevolgen als microcefalie. Hoewel in zeven verschillende landen een toename van het Zikavirus gelijk loopt aan de toename van microcefalie, is het directe verband nog niet bewezen. Aan de wetenschap dus de taak om de oorzaken en gevolgen van het virus snel in kaart te brengen

Reageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.